När SKL, Sveriges kommuner och landsting, nu har sammanställt notan för inhyrd personal i vården under 2016 visar det sig att kostnaderna ökade i de flesta landsting och regioner.

Ökningen var särskilt stor i Stockholm, Västernorrland och Halland. Enbart Stockholm och Västra Götaland hyr in vårdpersonal för omkring 500 miljoner kronor var. Men i förhållande till den totala kostnaden för vården ligger Västernorrland högst. Där utgör bemanningskostnaderna 12,8 procent av den totala personalkostnaden.

I Värmland minskade hyrkostnaderna med 17 procent. En liten minskning sågs också i Östergötland, Dalarna, Västra Götaland och Örebro.

Av den totala kostnaden förra året stod inhyrda sjuksköterskor för ungefär en miljard. Utgiften för läkare var mer än tre gånger så stor.

Som Vårdfokus har berättat tidigare har SKL antagit en strategi för hur man ska minska antalet bemanningsanställda. Målet är att vården ska vara oberoende av hyrpersonal inom två år.