Kvinnan mådde dåligt på ett sätt som hon inte gjort under tidigare graviditeter. Hb var 103 vid inskrivningen i mödravården och sjönk ytterligare till 99 i vecka 29 trots att hon ordinerats järntabletter.

Enligt kvinnans anmälan till Ivo berättade hon flera gånger för sin barnmorska att hon var trött och hade ont högt upp i buken. Först i vecka 33 kände en annan barnmorska en knöl ovanför livmodern och remitterade henne till förlossningen. Där upptäcktes att hon hade en tumör i kolon med spridning till levern. Barnet förlöstes då med kejsarsnitt och behandling av cancern kunde påbörjas.

Ivo kritiserar mödravården för att inte ha utrett orsaken till det låga blodvärdet redan i början av graviditeten.

Diarienummer 8.2-22727/2016-12