När Vetenskapsskolan i Göteborg inte lyckades rekrytera en sjuksköterska till elevhälsoteamet anställde de en undersköterska i stället. På skolan, med elever från förskoleklass till årskurs 9, har undersköterskan träffat elever för omplåstring, delat ut Alvedon vid behov och haft individuella samtal. Hon har även skött en stor del av det administrativa arbetet i elevhälsan. Vaccinering av eleverna har gjorts av skolläkaren.

Förebyggande arbete

Men enligt de krav som skollagen har på en skolsköterska ska arbetet utföras av en legitimerad sjuksköterska med erforderlig kompetens. Det påpekar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som ger skolan kritik för hur de har organiserat elevhälsan.

Myndigheten skriver i sitt beslut att en stor del av elevhälsans insatser handlar om hälsofrämjande och förebyggande arbete och då krävs goda kunskaper om barns och ungdomars hälsa. Ivo anser inte att en utbildning till undersköterska kan motsvara de kraven.

När Vårdfokus kontaktar skolans rektor Sven-Erik Berg efter beslutet håller han inte med om kritiken.

– Efter att ha annonserat i två år efter en sjuksköterska utan att få ett enda svar såg jag ingen annan utväg. Undersköterskan har arbetat under överinseende av vår skolläkare som har haft det medicinska ansvaret. Jag kan inte se att vi gjort något fel, säger han.

Får jobba kvar

I samband med granskningen har Ivo kommit fram till att Vetenskapsskolan uppfyller skollagens krav på tillgång till skolläkare, kurator och psykolog. Skolan har nu fått i uppgift att organisera elevhälsan så att det även ska finnas tillgång till legitimerad sjuksköterska, senast den 15 september i år.

– Det har vi redan ordnat. Min fru som är distriktssköterska kommer att anställas på deltid och undersköterskan kommer också att arbeta kvar på skolan, säger Sven-Erik Berg. 

Diarienummer hos Ivo: 8.5-42137/2016-6