Jämfört med första kvartalet 2016 ökade kostnaderna för samma period i år med 200 miljoner, eller 22 procent. Detta trots att landsting och regioner tagit ett gemensamt beslut om att med flera olika åtgärder sätta stopp för hyreskarusellen.

– Det har bara gått några månader sedan landstingen och regionerna gemensamt beslutat att bli oberoende av hyrpersonal, så vi ser inte några tydliga effekter än, säger Hans Karlsson som är chef för avdelningen för vård och omsorg på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Vårdfokus har tidigare berättat om de åtgärder som SKL nu försöker sätta in. Det handlar bland annat om ändrad kompetensmix där sjuksköterskor i vissa fall ersätts av andra personalgrupper, arbetsmiljöarbete, karriärstegar och nya arbetssätt.

Endast fyra landsting har lyckats minska sina hyrkostnader första kvartalet 2017: Östergötland, Skåne, Kalmar och Blekinge.

I Stockholm och Västra Götaland har utgifterna ökat mycket trots att man där haft planer för att minska kostnaderna sedan en längre tid tillbaka. Även Västernorrland, Västerbotten, Kronoberg och Halland har kraftigt ökande hyrkostnader.

Läkarna står för 73 procent av de totala hyrkostnaderna och sjuksköterskorna för 24 procent.