Personer som lever med hjärtsvikt behöver ofta mycket sjukvård och är den grupp som är mer inlagda på sjukhus än någon annan patientgrupp. Ofta får de ligga på olika avdelningar på sjukhuset.

Personalen på Danderyds sjukhus såg ett behov av att ta hand patienterna på ett mer samlat sätt för att skapa trygghet. Chefssjuksköterskan Camilla Andersson är en av initiativtagare till det nya hjärtsviktscentret.

- Nu har 125 patienter möjlighet att komma direkt till hjärtsviktscentrum utan att behöva besöka akutmottagningen först. Vi lär känna patienterna, och de lär känna oss. Det gör att de blir mer delaktiga i sin vård, och känner tillit till oss som finns här för dem, säger Camilla Andersson i ett pressmeddelande.

Vården är personcentrerad och patienterna är delaktiga i besluten kring sin egen behandling. Alla patienter får en egen kontaktsköterska.

Hjärtsviktscentrum på Danderyds sjukhus består av mottagning, dagvård och slutenvård. Dessutom har de ett nära samarbete med hjärt-njur- och diabetesmottagning.