I samband med att mannen skalade potatis hade han råkat skära sig vid yttersta leden på vänster hands pekfinger. Sjuksköterskan gjorde rent såret och lade på ett förband.

Men sjuksköterskan borde först ha låtit en läkare bedöma mannens sår och avgöra om han var i behov av en förebyggande antibiotikabehandling, konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som granskat fallet.

Mannen fick inte heller någon information om att söka vård vid minsta tecken på infektion. Han skriver själv i sin anmälan att han upplevde personalen på den kvälls- och helgöppna vårdcentralen som stressad och att sjuksköterskan som han fick träffa bagatelliserade hans skada.

Akut sjuk

Med ett rengjort och bandagerat sår skickades han hem, men såret fortsatte blöda. Fem dagar senare fick mannen tid på sin vanliga vårdcentral för att undersöka fingret. På plats började han må så dåligt att personalen till slut bedömde hans tillstånd som akut. Han kräktes, hade hög feber och var allmänt påverkad.

Han skickades till akuten i ambulans med misstänkt sepsis. Såret var ytligt men två centimeter långt. Både fingret och handen hade svullnat upp.

Gjorde fel

Läkaren misstänkte infektion i handleden, antibiotika sattes in och mannen blev inlagd under nästan två veckor och fick opereras fyra gånger för att bli av med infektionen.

Eftersom patienten inte fick träffa en läkare vid sin första vårdkontakt har han inte fått vård som stämmer överens med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver Ivo i sitt beslut.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-18412/2016-18