Det är en anhörig till kvinnan som anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som nu riktar kritik mot att patienten utsattes för en onödig smittorisk i samband med blodprovstagningen.

Patienten hade nedsatt immunförsvar på grund av cellgiftbehandling och hade bland annat intyg på att hon inte skulle samåka med andra till sjukhuset. Trots det skickades hon från den lungonkologiska mottagningen till provtagningscentralen där hon fick sitta med 20-30 andra patienter i ett väntrum.

Detta strider mot sjukhusets rutiner som anger att blodprovstagning för infektionskänsliga patienter inte ska ske på provtagningscentralen utan på den mottagning som ordinerat proverna. Det framgår inte av patientjournalen om en bedömning av patientens infektionskänslighet gjordes innan hon hänvisades till provtagningscentralen.

Enligt den anhöriga var det i väntrummet som kvinnan ådrog sig lunginflammation som ledde till att cellgiftbehandlingen inte kunde fortsätta och att kvinnans liv därmed förkortades.

Det går, enligt Ivo:s beslut, inte att fastställa om patienten smittades i samband med att hon vistades i väntrummet tillsammans med andra patienter. Men dock var det olämpligt att skicka patienten dit i strid med gällande rutiner, anser Ivo och kritiserar vårdgivaren för brister i planering, ledning och kontroll av verksamheten.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-40787/2016-14