"Detta hade ju inte behövt hända om personalen hade haft vändschema på mig, vilket de inte hade förrän såren hade uppstått.", skriver den 60-åriga kvinnan i ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

I samband med strålbehandling för cancer i livmoderhalsen skadades hennes bukorgan 1997. Hon  har därför en kort tarm och bär ileostomi samtidigt som hon måste använda urinavledande katetrar, pyelostomikatetrar, för att kunna kissa. Eftersom hon är beroende av parenteral nutrition har hon även en subkutan venport, port-a-cath inopererad.

Kvinnan har på grund av feber och misstänkt sepsis upprepade gånger vårdats inom kvinnosjukvården på sjukhuset i Karlstad. Även den här gången lades hon in med misstanken att hon åter hade drabbats av sepsis. Hon var sängliggande och behövde syrgas.

Efter bara någon vecka hade hon fått så svåra trycksår i korsbenet och på hälarna att man var tvungen att vid upprepade tillfällen operera henne. I sin anmälan till Ivo förklarar kvinnan vilka fruktansvärda smärtor hon hade efter operationerna.

I ett svar till Ivo har vårdgivaren förklarat att trycksåren uppkom som ett resultat av att rutinerna för trycksårsprofylax inte hade följts på avdelningen. Någon systematisk riskbedömning för trycksår hade inte heller genomförts.

Ivo kritiserar vårdgivaren för att rutinerna inte följdes. Samtidigt bedömer myndigheten att de åtgärder som vidtagits på kliniken för att minska risken för trycksår i framtiden är adekvata.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-33894/2016.