Kvinnan som har diabetes typ 1 lades i slutet av sin graviditet in på sjukhuset i Sundsvall, på grund av högt blodtryck och äggvita i urinen.

För gravida med diabetes finns en ökad risk för förlossningsskador på grund av att barnet kan vara stort, vilket ultraljud tydde på i detta fall. Födelsevikten skulle sedan visa sig vara 5070 gram, vilket är tungt i förhållande till graviditetens längd. Utöver detta är det känt att barn till diabetssjuka är känsliga för syrebrist under förlossningen.

Avvikande ctg 

Under vårdvistelsen startade det utdragna förlossningsarbetet med en spontan vattenavgång. Morgonen efter fick kvinnan fortsatt värkstimulerande dropp, trots att hon hade varit helt öppen i mer än tre timmar och fosterövervakningen, ctg, visade på "avvikande mönster". Något skalpvensprov togs inte för att säkerställa bedömningen från fosterövervakningen.

Därefter stängdes droppet av i en timme för att ge patienten vila, innan krystningsarbetet återupptogs. När huvudet stod två centimeter ovanför bäckenbotten fattades beslut om sugklocka med snittberedskap på ronden.

Det tog sammanlagt 19 minuter och sex dragningar med sugklocka, där personalen behövde använda stor kraft, innan barnet var förlöst. I slutskedet var det svårt att registrera några fosterljud. 

Bröt armen

Orsaken till det utdragna förloppet var att barnet hade hakat upp sig under blygdbenet, så kallad skulderdystoci. I samband med detta föll en del av navelsträngen ut, vilket innebär en stor risk för blockering av blodtillförseln och syrebrist hos barnet. I arbetet med att frigöra barnet bröts höger överarm.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som granskade ärendet efter anmälan från kvinnan, har inget att anmärka på handläggningen i samband med skulderdystocin. Barnet satt fast och läget var akut.

Ivo riktar däremot kritik mot vårdgivaren, Västernorrlands landsting, då förlossningsförloppet inte hanterats enligt kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet. "Allt för lång tid tilläts fortgå, från det att patienten var helt öppen fram till dess att beslut om sugklocka fattades", skriver Ivo i beslutet.

Av yttrande från chefen vid kvinnokliniken framgår att personalen vid det aktuella tillfället hade både kompetens och resurser för att klara en riskförlossning.

Följde inte rutinerna

Vårdgivaren har genomfört en händelseanalys som visar att läkarna avvek från rutinen att förlösa en kvinna som varit helt öppen inom tre timmar, oavsett med eller utan värkar. Efter händelse har vårdgivaren gjort en genomgång och uppföljning av riktlinjerna.

Ivo anser samtidigt att det barnet fick optimalt omhändertagande efter förlossningen. Bedömning med Apgar gav poängen 0-3-4, vilket betyder ett mycket medtaget tillstånd vid framfödandet och under de tio första minuterna.

Barnet omhändertogs av barnläkare och hjärt-lung-räddning inleddes omgående. Senare flyttades barnet med helikopter till Norrlands universitetssjukhus i Umeå, där bland annat kylbehandling gavs.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-36176/2016-25

Läs fler utredda fall