Spelappen har utvecklats på uppdrag av Centrum för personcentrerad vård, GPCC, vid Göteborgs universitet. Härifrån sprids forskning och kunskap om personcentrerad vård som förhållningssätt.

– PCV-spelet är ett komplement till alla de andra inlärningssätten som vi kan erbjuda. Genom att använda nya medier kan kunskapsinhämtningen bli mer lättillgänglig och mer lustfylld, utan att budskapet för den skull blir ytligt, säger Irma Lindström Kjellberg, senior rådgivare vid GPCC, i ett pressmeddelande.

Spelet är upplagt som en karta där användaren kan välja olika uppdrag. I minispel möter man till exempel en fiktiv vårdtagare, navigerar genom dialoger och skapar en hälsoplan tillsammans med vårdtagaren.

Innehållet ska stimulera reflektion och användaren uppmanas också att testa nya tankar direkt i vardagen och fundera över hur det blev.

– När en forskningsbaserad verksamhet och ett spelföretag möts uppstår ett spännande möte. Vi har fått lära oss att använda texter och bilder på ett nytt sätt, och att tänka mer i speltermer, säger Irma Lindström Kjellberg.

PCV-spelet finns att laddas ner gratis via App store och Google play.