Hustrun ringer till SOS Alarm och är orolig för sin make. Han har tydliga symtom på hjärtinfarkt – det håller operatören med om och säger att en ambulans ska komma. Hustrun är rädd att det ska dröja för länge. Hon avböjer ambulanstransport och säger att hon själv ska köra maken till närmaste lokala sjukhus.

När paret kommer fram till sjukhuset visar det sig att akutmottagningen är stängd. Senare visar det sig också att även om det hade varit öppet så hade det inte funnits de resurser som behövdes för att utföra en ballongsprängning.

Ringer åter SOS Alarm

Hustrun ringer åter upp SOS Alarm och operatören larmar en ambulans med högsta prioritet. Patienten transporteras till Sahlgrenska universitetssjukhuset där han får den behandling som krävs. Han får inga men av händelsen.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, är kritisk till att SOS-operatören varken kände till det lokala sjukhusets öppettider eller vilka resurser som fanns på sjukhuset. Genom att inte skicka en ambulans direkt har SOS Alarm inte helt uppfyllt patientsäkerhetslagens krav på en god och säker vård, skriver myndigheten i sitt yttrande.

Kunskapen finns inte

SOS Alarm svarar att man i dagsläget inte har möjlighet att ha aktuell information om vårdinrättningars öppettider eller kompetensprofil. Därmed avslutas ärendet från Ivos sida.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-15712/2017