Den som tar uppdraget som "studentinformatör" kommer att få betalt, en utbildning i rekrytering och idéburen organisering, ett team att samarbeta med och ett meriterade uppdrag att sätta på sitt CV, berättar Angelica Kron, studenthandläggare på Vårdförbundet som kommer att jobba med att stötta de nya studentmedlemsrekryterarna.

Projekt i höst

Under vintern har förbundet funderat över hur studentverksamheten kan utvecklas och kommit fram till att det behövs lokala representanter ute på lärosätena som kan jobba med medlemsrekrytering. Inför höstterminen kommer därför 10-12 studenter att engageras i ett projekt som ska pågå på prov under hösten.

Studentinformatörerna kommer att jobba i par i sex regioner, med ansvar för de lärosäten som finns i regionen. I uppdraget ingår att presentera och representera Vårdförbundet för att skapa fackligt engagemang och få fler blivande sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor att vilja bli medlemmar i Vårdförbundet.

Bäst koll

– Studentinformatörerna kommer att ha betydelsefull lokalkännedom, de vet vilka frågor som är viktiga just där och hur de ska göra för att ta sig in i klassrummen och nå nya medlemmar, säger Angelica Kron.