Sjuksköterskestudenten gav patienten vaccinationer i vänster och höger arm. En vecka senare kontaktade patienten distriktssköterskan och berättade att hon haft kraftig smärta i ena armen de första dagarna efter vaccinationen och till en början haft svårt att använda armen.

Patienten träffade sedan läkare vid flera tillfällen och fick även kortisonsprutor mot smärtan. Besvären i armen kvarstod länge och har enligt anmälan från närstående till patienten gett kvarstående värk och funktionsnedsättning. Flera specialister har konsulterats, men man har haft svårt att se något direkt samband med själva vaccinationen.

Ivo kritiserar inte heller vården av patienten efter vaccinationen. Däremot riktar man kritik mot vårdgivaren för att en sjuksköterskestudent fick vaccinera utan tillsyn. Studerande som genomgår klinisk praktiktjänstgöring får endast iordningsställa och administrera läkemedel under tillsyn av legitimerad personal.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-17349/2017-13