Värmens negativa effekter på hälsan handlar om relativt milda symtom som uttorkning och nedsatt allmäntillstånd, men också allvarliga symtom som värmeslag och hjärtinfarkt.

Hur ska man bäst hjälpa de patienter som befinner sig i riskgrupperna? Hos Folkhälsomyndigheten finns vägledning och informationsmaterial. Det är råd som riktar sig specifikt till chefer och ledare, till legitimerad personal, till de som arbetar inom vård och omsorg och till anhöriga.

Några av de saker som tas upp i informationsmaterialet är: Vilka mediciner kan skapa problem när det är mycket varmt? Vilka åtgärder bör man sätta in? Hur känner man igen olika slags reaktioner på värme?

Här hittar du råden för de olika grupperna.