Sedan några år tillbaka finns en utbildning för specialistsjuksköterskor inom hjärtsjukvård vid Sophiahemmet högskola i Stockholm. Till hösten kan man även specialisera sig på hjärtan vid Göteborgs universitet.

Efterfrågad kompetens

Utbildningen är ett samarbete mellan Sahlgrenska universitetssjukhuset och universitetet, men också mellan två institutioner: medicin och vårdvetenskap.

– På det här sättet får sjuksköterskorna möjlighet till både en magisterexamen och en yrkesexamen, samtidigt som vi möter kompetensbehov som finns inom den högspecialiserade vården, säger Carina Sparud Lundin, utbildningsansvarig på institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Riktiga specialister

Annika Odell, verksamhetsutvecklare inom kardiologi på Sahlgrenska tror att specialistsjuksköterskorna kommer att bli mycket uppskattade när de examineras efter fyra terminers studier på halvfart.

– Det finns redan specialistutbildningar inom kirurgi och medicin, men de är lite för breda för hjärtsjukvården som idag är specialiserad och väldigt bred på samma gång. Patienten vårdas inom flera olika discipliner i både primär- och specialistvård och som sjuksköterska måste man förstå helheten och veta vad som händer med patienten inom de olika specialiteterna, säger hon till sajten akademiliv.se.