Andelen studenter med utländsk bakgrund fortsätter att öka på landets högskolor och universitet. Läsåret 2016/17 var andelen 24 procent bland dem som började en högskoleutbildning. För tio år sen var det 18 procent.

Med utländsk bakgrund avses personer som är födda utomlands eller födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar.

Variationerna mellan olika utbildningar är dock stora.

  • På utbildningarna till jägarmästare, landskapsingenjör och skogsmästare hade ingen av de som påbörjade sin utbildning 2016/17 något utländskt påbrå.
  • Bland de som började läsa till apotekare eller receptarie hade hela 74 procent utländsk bakgrund.
  • Bland Vårdförbundets medlemsgrupper är studenter med utländsk bakgrund vanligast på utbildningarna till biomedicinsk analytiker (52 procent) och röntgensjuksköterska (50 procent).
  • På sjuksköterskeprogrammen hade 25 procent av studenterna som började sin utbildning 2016/17 utländsk bakgrund.
  • Barnmorskorna finns inte med i statistiken över nybörjastudenter.