Som Vårdfokus berättat om tidigare är 300 miljoner kronor av den årliga så kallade professionsmiljarden öronmärkta för utbildning av specialistsjuksköterskor och barnmorskor.

Studerar med lön

När Socialstyrelsen för andra året i rad följt upp hur regioner och landsting använt pengarna visar det att samtliga nu satsar på betald vidareutbildning för sjuksköterskor.

Det kan antingen handla om ett bidrag varje månad till den som studerar, så kallad studielön, eller som en utbildningstjänst. I det senare fallet får sjuksköterskan en anställning på den enhet där hen kommer att arbeta sedan och får studera med bibehållen grundlön.

Allt fler satsar på att erbjuda utbildningstjänster och förra året fick omkring 1 200 sjuksköterskor en utbildningstjänst i jämförelse med 2016 då motsvarande antal var cirka 500.

Fler söker utbildning

Även antalet sökande till specialistutbildningarna har ökat rapporterar landsting och regioner till Socialstyrelsen.

– Flertalet landsting redovisar att satsningarna på studielön och utbildningstjänst har bidragit till att fler sjuksköterskor valt att genomgå en specialistutbildning eller utbildning till barnmorska, och att satsningarna bidragit till att minska bristen på specialistutbildade sjuksköterskor, säger Charlotte Pihl, utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Landstingen rapporterar vidare att det andra finns utmaningar nu, till exempel hur de ska tillvarata kompetensen hos färdiga specialistsjuksköterskor.