Ett föräldrapar har anmält sjuksköterskan på dotterns skola till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för att hon vaccinerade deras 12-åriga dotter mot humant papillom virus, hpv. Föräldarna ville avvakta med vaccinationen och hade skriftligen meddelat det.

Det var i samband med att flickorna i en femteklass skulle få sin andra dos av Gardasil som skolsköterskan missade att föräldrarna tackat nej till flickans vaccinationen.

Misstaget upptäcktes direkt och skolsköterskan informerade föräldrarna och ledningen för skolhälsvården.

Ivo anser att sjuksköterskan inte varit tillräckligt uppmärksam och att hon därmed brustit i sin yrkesutövning.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-19365/2017-10