I en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, beskriver arbetsgivaren hur sjuksköterskan ibland avbrutit eller låtit bli att utföra undersökningar som är ordinerade. Omvänt har sjuksköterskan på eget initiativ genomfört andra undersökningar som hon själv ansett vara nödvändiga.

Som exempel tas en patient som det skulle göras en synfältsundersökning på. Eftersom sjuksköterskan ansåg att patienten såg för dåligt och ändå inte skulle få behålla sitt körkort avbröt hon undersökningen.

Fick kalla patient på nytt

Men utifrån resultatet från den halvfärdiga undersökningen kunde patienten visst köra bil, enligt den läkare som senare studerade resultaten. Patienten fick därför kallas tillbaka för en ny synundersökning.

Sjuksköterskan har själv uppgett för Ivo att hon arbetat på ögonkliniken så länge att hon känner sig erfaren nog att ta egna initiativ. Hon kan se vad som behöver göras utan att följa rutiner.

Kritiseras av Ivo

Enligt patientsäkerhetslagen bär hälso- och sjukvårdspersonal själv ansvar för hur arbetsuppgifter utförs. I dessa fall, skriver Ivo i sitt beslut, är sjuksköterskans arbetsuppgift att utföra undersökningar på ordination av läkare. Ivo ser allvarligt på att så inte har skett och kritiserar därför sjuksköterskan för att självständigt ha ändrat ordinationerna.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-40192/2017-23.