Landstingens totala kostnader för inhyrd personal låg 2017 på 5,2 miljarder. Med moms skulle summan öka med 300 miljoner kronor, enligt SVT Nyheter som granskat domen från Högsta förvaltningsdomstolen.

Uthyrning av vårdpersonal har hittills undantagits från moms enligt svensk praxis. Men detta krockar med EU:s lagstiftning och domstolen har nu kommit fram till att det är EU-lagarna som gäller.

Skatteverket tittar just nu på hur domen ska tillämpas och vilka övergångsregler som ska gälla för landstingen och bemanningsföretagen så att man kan omförhandla gällande avtal, uppger SVT.