Första gången psykiatrisjuksköterskan Alexander Holmstedt fick upp ögonen för tramadolmissbruk hos sina unga patienter på beroendemottagningen Maria Malmö var för tio år sedan. En kille berättade att han först hade fått läkemedlet utskrivet som smärtstillande efter idrottsskada.

– Han kom från en lite strulig uppväxtmiljö och märkte direkt hur bra han fungerade med tramadol. Skolan gick plötsligt lättare och han kunde vara mer social, säger Alexander Holmstedt.

Ökar prestationen

Det är en ganska vanlig effekt. I början verkar tramadol både aktivitetshöjande och lugnande vilket gör att unga kan använda det för att prestera bättre, till exempel inför ett prov i skolan, berättar Alexander Holmstedt. Men den effekten avtar efter en tids användning och för att nå samma effekt börjar ungdomarna testa andra droger.

Tillgängligheten är en annan faktor som driver på missbruket. Förutom möjligheten att handla droger på nätet så erbjuder cannabisförsäljarna också unga att köpa tramadol.

– Vi ser att läkemedlet har blivit en allt vanligare inkörsport till ett senare blandmissbruk. De unga börjar med cannabis, tar sedan tramadol för att prestera. Till helgen kan de dricka alkohol och kanske ta någon partydrog på det. För att komma ner i varv tar de sedan sömnmedicin och på söndagen dämpas ångesten med lugnade bensodiazepiner.

Samlat kunskap

Nyligen avslutade Alexander Holmstedt det tvååriga projektet ”Tramadol Maria Malmö” som han lett tillsammans med kollegan och socionomen Gunilla Alväng. Sedan 2017 har de kartlagt och hämtat in kunskap om tramadolmissbruk bland unga i staden. De har också arbetat med att sprida kunskapen, hitta vägar för samarbete mellan olika aktörer och har utarbetat en arbetsmodell för omhändertagandet av patientgruppen.

Kunskapen fick de bland annat genom att samla in data från inskrivningsintervjuer med patienter som behandlats på Maria Malmö-mottagningen mellan 2014 och 2017, sammanlagt 635 personer.  Av dessa hade 218 använt tramadol i någon omfattning.

Koppling till kriminalitet

Det gjordes också en enkätundersökning med unga som kom till mottagningen och uppgav att de använde tramadol under projektperioden. 34 av dem ställde också upp på djupintervjuer. Aktuell forskning och dialog med referensgruppen har också varit viktiga delar i kunskapsinhämtningen.

Resultatet visar att bland annat:

 • Debutåldern för att testa tramadol var 16, 5 år.
 • Tramadolanvändarna hade högre risk att pröva andra droger.
 • De var i högre grad kriminellt belastade.
 • De ungdomar som påbörjade behandling för sitt missbruk avbröt den i högre grad om de uppgett användning av tramadol.
 • De hade i lägre utsträckning kontakt med öppenvårdspsykiatrin.

– Det är en oroande utveckling. Ofta är cannabis den första drogen, men relativt få fastnar i något längre missbruk. Men tramadol är kraftigt beroendeframkallande och när den aktiverade effekten avtagit efter en tids bruk går ungdomarna ofta vidare till andra opioider som heroin och kokain, berättar Alexander Holmstedt.

Opioidepidemi i USA

Det är dags att agera nu, menar han, annars är risken att Sverige drabbas på samma sätt som USA. Där skördar opioidmissbruket flera hundra liv varje dag. Redan 2011 deklarerade den amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten att landet drabbats av en opioidepidemi.

– Det handlar om ta bort ofarlighetshetsstämpeln på läkemedlet. I dag tror många att tramadol är som Alvedon ungefär. Jag har hört unga berätta att de fått det av sina föräldrar mot huvudvärk. Men det är en beroendeframkallande opioid som kan få stora konsekvenser för individen.

I rapporten som sammanfattar projektet beskriver de en arbetsmodell för omhändertagande av patientgruppen:

 • Tidig kartläggning och bedömning av medicinska insatser och abstiensbehandling.
 • Tydlig vårdkedja mellan öppenvård och heldygnsvård.
 • Medvetet användande av alla professioners specifika yrkeskompetens.
 • Samverkansstruktur som underlättar samarbete.
 • Möjlighet till sysselsättning för ungdomen.
 • Arbeta med kriminella mönster, om sådana finns.

Vill du läsa hela rapporten hittar du den  här.

Projektet "Tramadol Maria Malmö" ingår i Alexander Holmstedts masteruppsats vid Lunds universitet och han väntar just nu på besked om när artikeln kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.