En extrakongress fick samlas för att rösta fram den nya ordföranden, eftersom förra ordföranden Eva Nordmark i september utsågs till arbetsmarknadsminister.

Tjänstemännens centralorganisation, TCO, har ett viktigt uppdrag eftersom tjänstemannagrupperna växer, konstaterar den nyvalda ordföranden Therese Svanström.

Växande grupp

– De förändringar som sker på arbetsmarknaden just nu gör att kraven på individen ökar. I den omställningen måste det finnas en trygghet. Det är vår roll som facklig organisation att driva de frågorna så att alla har möjlighet att se på framtiden med tillförsikt. Jag ser fram emot att få driva det arbetet de kommande åren, säger hon i ett pressmeddelande.

TCO samlar 13 fackförbund med tillsammans över 1,4 miljoner medlemmar. Vårdförbundet är ett av dessa förbund.

Samhällspåverkan

Genom TCO driver förbunden gemensamma frågor för att påverka hela samhället och inte minst arbetsmarknaden.

Det handlar om skattepolitik, sociala trygghetssystem, arbetsmarknadslagstiftning. Men också frågor kopplade till jämställdhet, antidiskriminering och grundläggande demokratiska och fackliga värden, bland annat.