Nu finns ny partsgemensam lönestatistik för 2018 att ta del av för Vårdförbundets fyra yrken, där även chefer ingår: Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Staten betalar bäst

Siffrorna visar att barnmorskorna fortsätter att vara löneledande hos samtliga arbetsgivare i vården, både privat och offentligt, med allra högst löner som anställda av staten eller i privata företag. Mellan 2017 och 2018 ökade barnmorskor inom privat sektor sina löner med 5,4 procent i genomsnitt. Barnmorskor anställda inom en region hade genomsnittliga löneökningar på 4,3 procent.

Även sjuksköterskor har bäst betalt som anställda av staten eller inom den privata vården. Men störst löneökningar förra året hade de som var anställda i kommunerna där lönerna i genomsnitt ökade med 4,7 procent.

Störst ökning privat

Biomedicinska analytiker ökade sina löner mest inom privat sektor, i snitt med 4,4 procent. Det samma gäller röntgensjuksköterskor som inom den privata vården hade lönepåslag på 5,2 procent inom privat sektor mellan 2017 och 2018.

Här kan du se löneläget hos olika arbetsgivare för just din yrkesgrupp:

 

 

 

 

FAKTA:

  • Siffrorna kommer från Vårdförbundets partsgemensamma lönestatistik för 2018 som du hittar här.
  • Lönestatistiken bygger på grundlön inklusive fasta tillägg och utgår från identiska individer. Det betyder att endast medlemmar som hade samma jobb 2017 som 2018 ingår i statistiken. Även chefers löner ingår i statistiken.
  • För biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor finns ingen partsgemensam statistik för kommunal sektor då gruppen är för liten där.