Sedan i januari har Vårdförbundets ordförande åkt runt till olika platser i landet för att tillsammans med lokalt förtroendevalda prata med medlemmar och försöka värva nya. I dag besökte hon Skånes universitetssjukhus i Malmö tillsammans med Vårdförbundet Skånes tillförordnade ordförande Malin Tillgren och flera andra lokalt förtroendevalda.

Inne i entrén i gamla kirurghuset hade Vårdförbundet dukat upp ett bord med textknappar och diverse broschyrer om varför man som barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska ska bli medlem i Vårdförbundet. På bordet fanns också en trave utskrifter av det nya kollektivavtal som Vårdförbundet nyligen tecknat med Sveriges kommuner och landsting och Sobona.

Under de cirka två timmar som Vårdförbundet fanns på plats passerade en strid ström av personal. Många stannade till och ville prata.

”Skiljer ett par tusenlappar”

Runt Sineva Ribeiro samlades bland annat en grupp sjuksköterskor. En av dem ansåg att undersköterskorna hade fått ett bättre avtal. När Sineva Ribeiro frågade på vilket sätt kunde hon inte svara. Men hon berättade att mellan henne och en undersköterska som jobbat i lika många år som hon, 38 år, skilde det bara ett par tusenlappar i månaden.

– Det är alldeles för lite. Du ska ha 10 000 mer än dem, sade Sineva Ribeiro som därmed syftade på att i det nya avtalet sägs att särskilt yrkesskickliga ska prioriteras lönemässigt. Vårdförbundets mål är att de inom en treårsperiod ska ha fått sin lön höjd med minst 10 000 kronor i månaden.

En stund senare pratade Sineva Ribeiro med en röntgensjuksköterska som undrade hur mycket det nya avtalet ger till ”kollektivet”, det vill säga till alla dem som inte är särskilt yrkesskickliga.

”Kollektivet ska inte avstå”

– Det handlar inte om att kollektivet ska avstå till de särskilt yrkesskickliga. Det vi har sett under åtta års tid är att lönesumman har gått till de som är nyanställda och noviser i yrket. Experterna har inte fått den löneutveckling som de ska ha. Då handlar det för arbetsgivaren inte om att sänka lönerna för noviserna, för de är rätt, utan att satsa 10 000 på experterna, sade hon.

En sjuksköterska från barnakuten i Malmö undrade vad som händer om alla på en arbetsplats är erfarna och särskilt yrkesskickliga. Ska då alla få 10 000 mer i lön?

– Det är väldigt ovanligt med den typen av arbetsplatser i dag, men om det är så då ska alla få det, löd Sineva Ribeiros svar.

Några unga biomedicinska analytiker frågade om avtalet gäller även för dem, och inte bara för sjuksköterskor. Den frågan var lätt för Sineva Ribeiro att svara på. Det nya avtalet gäller för samtliga fyra yrkesgrupper som finns representerade i Vårdförbundet.

Sineva Ribeiros medlemsvärvarturné bland vårdpersonal inleddes på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge i januari i år. Därefter har hon besökt Uppsala, Göteborg, Eskilstuna och Övertorneå. Den elfte juni avslutas vårens turné i Växjö. Men till hösten ska hon ut igen.