Högt uppe på Fjällgatan på Söder ligger Ersta sjukhus med milsvid utsikt över Stockholm. Av de drygt 5 000 obesitasoperationer som görs i Sverige årligen utförs omkring 500 här. För patienterna är det kirurgiska ingreppet ofta deras sista hopp efter många års fruktlöst kämpande med olika bantningsmetoder.

Korta vårdtider

Men det är en metod som kräver livslång uppföljning och mycket kan gå fel om inte patienterna är välinformerade både före och efter operationen. Sedan ett år tillbaka får därför patienterna som opereras på Ersta en personlig hälsoplan redan vid det första mottagningsbesöket. Sedan uppdateras planen vid varje återbesök.

— Det är så korta vårdtider nu, patienterna är här under ett dygn för själva operationen, men resten av tiden ska de klara att vårda sig själva. Det krävs att de får mycket information och kunskap, säger Anna Backlund, specialistsjuksköterska och projektkoordinator för införandet av personcentrerad vård på Ersta sjukhus.

Konkreta mål

När sjuksköterskan upprättar hälsoplanen skrivs patientens syfte och mål med operationen ner. Det handlar om konkreta mål som att kunna leka med barnen, gå i affärer och handla normala kläder, söka jobb och utbildning eller genomgå en knäoperation.

— Vi försöker få dem att uttala både sina mål och sina farhågor tydligt, säger Anna Backlund.

I hälsoplanen står också allt sådant som patienten ska göra innan: blodprover, gastroskopi, rökstopp, alkoholstopp, detaljerad information om kost, rekommenderad motion, viktnedgång med mera.

— Vi ska skicka ut en enkät för att verkligen ta reda på vad patienterna tycker om hälsoplanen, men det vi hittills fått höra är att de tycker att de får bra information. Vi upplever också att de är bättre förberedda inför operationen, säger Anna Backlund.

Kräver mer jobb

Vid utskrivningssamtalet upprättas hälsoplan 2 med allt om vad som gäller framöver. Uppföljning sker sex veckor efter operationen och sedan efter ett, två och fem år. Vid varje uppföljning ska en ny hälsoplan upprättas. För sjuksköterskorna kräver hälsoplanerna en del merjobb. Men Anna Backlund ser att ju mer man arbetar med dem desto enklare går det och visar på datorn hur standardiserade fraser och förberedda mallar förenklar dokumentskrivandet.

— För oss sjuksköterskor gäller det att hela tiden stötta och lyfta patienten, men också vara tydlig med vad vi kan hjälpa till med och vad som krävs av patienten själv. Vi vill att de ska känna sig trygga när de går härifrån.