Det var i maj förra året som sjuksköterskan dömdes för mordförsök, en dom som senare fastställdes av hovrätten till nio års fängelse.

Kvinnan hade haft en långvarig konflikt med sin man och de hade gemensamt ansökt om skilsmässa. Hon uppsökte mannen i hans bostad och attackerade honom med en kökskniv. I rätten hävdade kvinnan att det var hon som blivit angripen och att hon agerat i självförsvar, men rätten trodde inte på hennes uppgifter.

Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, har utrett sjuksköterskans lämplighet och yrkat på att hennes legitimation ska dras tillbaka. Genom brottet har hon tveklöst missbrukat det förtroende som allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, anser Ivo.

Motsatte sig beslutet

Sjuksköterskan själv har motsatt sig att hennes legitimation dras in. Hon menar att det brott som hon blivit dömd för, mot sitt nekande, inte har någon koppling till hennes yrkesutövande och inte påverkar förtroendet för henne som sjuksköterska.

Läs också: Rekordmånga legitimationer återkallade

Men HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, håller med Ivo om att det är ett mycket allvarligt brott och att det påverkar förtroendet för henne. Trots att sjuksköterskan själv anser sig oskyldig utgår HSAN från att sjuksköterskan är skyldig till det brott som hon har dömts för. Hennes legitimation ska därför återkallas.

Ärendenummer hos HSAN: 24.1-28338/2019