Hur känns det?

– Det känns kul och spännande! Jag är inne på 13:e året som enhetschef för laboratorierna i Arvika och Säffle och kände att jag var redo för ett nytt kliv i karriären. Jag ser fram emot kontakt med fler yrkesgrupper och är redo för att jobba mer operativt för Region Värmland.

Finns det något särskilt du tillför som biomedicinsk analytiker?

– Alla verksamheter kommer ju i kontakt med labb där jag varit länge, så jag har fått inblick i slutenvården, primärvården, privata vården och kommunal sjukvård. I arbetet har jag fått ett bra kontaktnät som jag känner mig trygg med och kan använda mig av på min nya tjänst.

Det är inte så vanligt att biomedicinska analytiker blir verksamhetschefer för andra verksamheter än labb, hur tänker du kring det?

– Här i Värmland har det i alla fall funnits förut. Vi hade ju till exempel Gunilla Andersson som var landstingsdirektör. Hon har visat oss vägen och vi vet att vi kan söka andra tjänster.

Du har ju inte tillträtt än, men har du några tankar om vad du vill åstadkomma?

– Jag kommer att kunna svara bättre på den frågan när jag börjat men en sak vet jag, trots att vi jobbar länsövergripande vill jag att vi på Arvika sjukhus ska känna oss som ett gemensamt sjukhus.

Tjänsten som verksamhetschef för slutenvården utlystes sedan Hans Karlsson, tidigare chef på Sveriges kommuner och landsting, efter ett år gått vidare till att bli kommundirektör i Arvika.