— Att skriva en bok blev ett bra sätt att ge andra, bland annat min dotter, en inblick i mitt arbete som sjuksköterska i krigs- och katastrofområden.

 Sjuksköterskan Barbro Björklunds intresse för internationella uppdrag började när hon var 16 år och bodde i dåvarande Västpakistan. Hon hoppas med boken kunna inspirera någon sjuksköterska att engagera sig i internationellt hjälparbete.

— Mitt yrke har varit en förutsättning för hela projektet. Sparade brev, dagböcker, foton, telefonsamtal med tidigare kolleger och minnen fick nytt liv under skrivandet, säger hon.

Bokomslag_Krig, katastrof och äppelpaj
Krig, katastrof och äppelpaj av Barbro Björklund. (Egen utgivning 2018)

— När manuset var klart funderade jag länge över om det skulle hålla för en publicering. Utmaningen var att skriva för personer som inte är insatta i sjukvårdens terminologi och att fånga deras intresse.

Efter positiv återkoppling från dem som hjälpte Barbro Björklund att språkgranska manuset bestämde hon sig för egen utgivning med hjälp av print-on-demand. Det innebär att tryckeriet tillverkar det antal böcker de får beställning på.

— Struktur, både när det gäller planering och själva skrivandet, har varit viktigt under de två år som projektet varat.