För andra året i rad kommer Högskolan Kristianstad på första plats när Vårdförbundet Students medlemmar får rösta om vilka som sköter den verksamhetsförlagda utbildningen, vfu, bäst.

"Gott samarbete"

– Vi är jätteglada, stolta och tacksamma över att få den här utnämningen, säger Petra Lilja Andersson, prodekan på fakulteten för hälsovetenskap vid högskolan i Kristianstad.

Vad är det ni gör rätt?

– Förutom att vi har engagerade lärare och ett bra samarbete med verksamheten så har vi satsat mycket på att se till att studenterna är väl förberedda när de kommer ut på vfu. Vi har satsat jättemycket på simuleringar, att låta studenterna öva mycket på vissa situationer. Det handlar dels om medicintekniska göromål men också att träna på att bemöta patienter i utsatta situationer. Det är en kostnadskrävande verksamhet, men vi ser att det lönar sig.

Hur går simuleringarna till?

– En eller två studenter kommer in i en situation, som ett rollspel, medan en annan grupp tittar på. Efter det har man en diskussion om hur man gjorde, varför och vad man kunde ha gjort annorlunda i bemötandet och så vidare. Vi tror att det här gör dem bättre förberedda inför vfu.

Nej till fler utbildningsplatser

Regeringen har precis utlyst extrapengar som ska gå till att utöka antalet utbildningsplatser inom bristyrken. Petra Lilja Andersson menar att hennes högskola inte kan utbilda fler till vårdyrken i dagens läge.

– Det behöver utbildas fler, men vården är hårt ansträngd och som vi ser på det i Kristianstad så har vi nått taket med att få ut studenter i verksamheten med god kvalitet. Skulle man försöka att pressa på med ännu fler utbildningsplatser så får man problem med att de inte hinner ta hand om studenterna, säger hon.

– Det blir lite av ett moment 22, det behöver utbildas fler men det går inte på grund av att läget i vården är så ansträngt som det är.

"I allas intresse"

Nadja Ståhl är ordförande för Vårdförbundet Student. Hon betonar vikten av att blivande sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker får bra erfarenheter på sin praktik. 

Nadja Ståhl
Nadja Ståhl är ordförande för Vårdförbundet Student.

– Om jag trivs när jag går ut på vfu och blir väl omhändertagen är det klart jag kan tänka mig att arbeta på det stället i framtiden. Med tanke på bristen på personal borde det ligga i alla verksamheters intresse att satsa på handledare och se till att studenter har en bra vfu, säger hon.

"Skamligt att inte alla får plats"

Årets rankning och undersökning om praktikplatser visar på samma problem som tidigare år. En större andel än förr, 6 procent mot drygt 3 procent i fjol, har inte lyckats få någon vfu-plats.

Vanliga problem är att studenterna används som arbetskraft med enklare uppgifter, att man inte får sitt schema i tid och att det saknas handledare. 

– Det är skamligt att inte alla får en vfu-plats. Att det har ökat dessutom visar att det finns enormt mycket kvar att göra på den fronten. Jag är inte nöjd förrän siffran är noll. Alla studenter ska få vfu-plats, säger Nadja Ståhl.

Kräver utbildade handledare

Vårdförbundet Student vill att alla handledare ute i vården ska ha gått en utbildning på minst 7,5 poäng i handledning och att vårdgivare som saknar utbildade handledare inte ska ta emot studenter. 

– Det skulle vara bra för både verksamheterna och för oss studenter. Det gäller att politiken skjuter till pengar så att verksamheterna har råd att utbilda sina handledare, att läsa in 7,5 poäng tar inte många veckor men kan göra stor skillnad.

Nadja Ståhl är också hon tveksam till vilken kapacitet vården har för fler utbildningsplatser just nu.

– Det är bra att man vill utöka platserna, men det får inte bli på bekostnad av kvaliteten på utbildningen. Det räcker inte med fler platser bara, man måste också kunna hålla samma höga kvalitet och se till att alla får vfu-plats.