Sedan i måndags har tre röntgenssjuksköterskor på mottagningen för bild- och funktionsdiagnostik vid Centralsjukhuset i Karlstad varit undantagna från patientnära arbete med personer med misstänkt eller konstaterad covid-19.

Detta efter att huvudskyddsombudet Camilla Gustafsson lagt personliga skyddsstopp för dem.

– Vi kan inte utsätta dem för risk för att smittas eftersom det inte finns någon evidens kring hur viruset påverkar mamman och barnet. Som skyddsombud kan vi inte ta ansvar för att gravida arbetar med covidpatienter, säger Camilla Gustafsson som också är avdelningsordförande för Vårdförbundet i Värmland.

Camilla Gustafsson bred (Fri Ulf Huett).jpg
Camilla Gustafsson. Foto Ulf Huett.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Dragit ut på tiden

Skyddsstoppet i Värmland har nu legat i fyra dagar sedan Arbetsmiljöverket begärt in kompletteringar från arbetsgivaren. Enligt handläggaren Helene Sandberg på Arbetsmiljöverket kommer ett beslut om skyddsstoppet i eftermiddag.

– Det är lite ovanligt att det drar ut på tiden och jag undrar vad det beror på. Normalt sett brukar skyddsstoppet hävas så fort som möjligt eftersom vi som skyddsombud lägger dem när vi bedömer att det är omedelbar fara för medarbetarnas liv, berättar Camilla Gustafsson.

Utbildning om skyddsutrustning

Niklas Larsson, tillförordnad HR-direktör för Region Värmland, uppger till Vårdfokus att han under gårdagen fick muntligt besked från Arbetsmiljöverket att skyddsstoppet är hävt.

– Vi har inte fått det skriftliga beslutet än, men röntgensjuksköterskorna ska kunna återgå till tjänst nu efter att vi säkerställt att de fått den utbildning som behövs när det gäller av- och påklädning av skyddsutrustning.

Men enligt Camilla Gustafsson är det viktiga inte utbildning i på- och avklädning av skyddsutrustning.

– Det har röntgensjuksköterskorna koll på, de är vana att hantera patienter med olika smittor. I Stockholm har en sjuksköterska avlidit och hon arbetade patientnära i covidvården. Även om det inte är klarlagt vad som hänt så har hon vistats i en miljö där det funnits mycket coronavirus. Därför måste vi vara extra försiktiga, säger hon.

Andra arbetsuppgifter

Som Vårdfokus berättade förra veckan uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer för gravida. De bör inte utsättas för risken att smittas av covid-19, speciellt inte mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. Särskilt viktigt är det för gravida som har riskfaktorer som diabetes, högt blodtryck och övervikt.

Läs mer: Gravida bör skyddas mot covid-19

Under den tid som skyddsstoppet i Karlstad har legat har röntgensjuksköterskorna utfört undersökningar med patienter som inte är misstänkt eller konstaterat covid-smittade. De kan även utföra undersökningar på covidpatienter från det åtskilda manöverrummet där man undviker patientkontakt.

Artikeln kommer att uppdateras.