Region Stockholm fattade beslut i går, söndag.

- Vi ställer in planerad vård för att frigöra personal till sjukhusen och intensivvården. Vi arbetar parallellt med planering av den bemanning som behövs. Vi drar successivt ner på den vård som vi kan utan medicinska risker och omfördelar vården, samtidigt som vi ser till att vi kan ge akut och planerad vård som inte kan vänta med bibehållen kvalitet, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör, i ett pressmeddelande från regionen.

Prioriteringen görs av Regional särskild sjukvårdslednings inom Region Stockholm, den instans som samordnar fördelningen av resurser.

Screening skjuts upp

Cancerscreening har ställts på paus i flera regioner, bland annat Stockholm Gotland. I helgen höll Regionala cancercentrum Stockholm Gotland extra öppet för rådgivning av specialistsjuksköterskor för frågor från oroliga patienter, närstående eller dem som misstänker sig ha cancer.

I regionerna Västmanland, Värmland, Sörmland och Dalarna har mammografin tillfälligt stängt ner.

Icke-nödvändiga operationer ställdes in redan i början på förra veckan i flera regioner. I primärvården stängs dörrarna för drop in till lättakuten och öppna mottagningar i vissa regioner, exempelvis i Jämtland Härjedalen. I stället utökas telefontiderna.