Sedan 2010 erbjuds alla flickor i årskurs 5 vaccin mot humant papillomvirus, hpv, eftersom viruset ökar risken för livmoderhalscancer och även vissa andra typer av cancer som analcancer, cancer i svalgregionen och i könsorgan.

Nu kommer snart även yngre kvinnor - som inte hunnit vaccineras när de gick i skolan - att erbjudas hpv-vaccin. Det berättar Joakim Dillner vid Nationellt referenslaboratorium för hpv vid Karolinska universitetssjukhuset.

Barnmorskor får en nyckelroll

Kvinnorna kommer att kunna få vaccinet via mödravården i samband med att de kallas till cellprov för första gången, när de är i 23 till 25-årsåldern. Barnmorskan kan då erbjuda vaccinering och provtagning vid ett och samma besök.

Målet är att så många unga som möjligt ska bli immuna mot viruset eftersom det i princip bara är unga vuxna som sprider infektionen i dag. Även om äldre också kan sprida viruset sexuellt så är det i mindre omfattning, de har färre partners än unga vuxna och viruset kommer inte att kunna vidmakthållas, enligt Joakim Dillner.

– Lyckas vi utrota hpv bland unga vuxna kommer vi se att epidemin försvinner. Här  skulle barnmorskor kunna göra en stor insats som är vana vid att möta den här gruppen, säger Joakim Dillner.

Börjar med pilotprojekt

Joakim Dillner påpekar att det behövs en nationell samordning för att se till att kvinnor i alla regioner får tillgång till samma skydd mot hpv och Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, arbetar just nu med frågan.

Enligt planen ska vaccin och samtidig provtagning testas i Stockholm redan till våren. Det kommer ske inom ramen för ett pilotprojekt på vissa utvalda mödravårdsenheter.

– Det beror dock på hur pandemiläget ser ut då. Vi har ju fått lägga en hel del arbete åt sidan på grund av corona, säger överläkare Charlotta Sävblom vid Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.