”En sjujäkla satsning.” Så valde statsministern att kalla det när regeringen (S och MP) och samarbetspartierna (C och L) i går presenterade hur mycket extrapengar som avsätts till vård och annan välfärd i höstbudgeten.

En nyhet är att kommunerna i pandemins spår får fyra miljarder extra per år, som en permanent satsning för att förbättra äldreomsorgen.

Utöver detta förstärks äldreomsorgslyftet med mer pengar, som ger personal utan vårdutbildning möjlighet att läsa till vårdbiträde eller undersköterska på arbetstid med lön.

Kommunernas ansvar

Hur kommer sjuksköterskorna i äldreomsorgen att märka av den här satsningen på sin arbetsmiljö? Och är tanken att det statliga tillskottet ska kunna användas till löner?

Vårdfokus frågade socialminister Lena Hallengren (S) som svarade att varje kommun måste avgöra vad som behövs för att just deras äldreomsorg ska bli ”än bättre”.

— Behoven ser väldigt olika ut. Det gäller delade turer, bemanningssituationen, lönenivå och behov av utbildning. Det finns inget som säger att kommunerna inte kan använda pengarna till löner, men det är ingen lönesatsning i grunden.

Bör pengarna användas till löner?

— Vi säger inte hur kommunerna bör använda pengar. Vi säger att pengarna ska användas för att åstadkomma en än bättre äldreomsorg. För de äldres del, för att skapa arbetsförhållanden och arbetsvillkor som gör att människor vill arbeta och stanna kvar i äldreomsorgen.

Sjuksköterskornas arbetsmiljö

Hur kommer sjuksköterskornas arbetsmiljö att förbättras av det här tillskottet till äldreomsorgen?

— Jag tror det spelar roll för sjuksköterskorna när fler kolleger har en undersköterskeutbildning. I dialogen, i samtalen, när man ger instruktioner och ska delegera och så vidare. Man märker förhoppningsvis också om minutscheman och delade turer försvinner, om det blir högre utbildningsnivå, bättre arbetsvillkor och mer digitalisering. Det märks för de äldre, för deras anhöriga. Det märks för både sjuksköterskor och deras kolleger om fler trivs och känner att de har rätt förutsättningar att göra sitt jobb.

Vad har pandemin lärt dig om äldrevården i Sverige?

— Jag har besökt väldigt mycket äldreomsorg långt innan pandemin. Jag tycker ibland det låter som om politikerna fått upp ögonen för äldreomsorgen på grund av pandemin, och det har säkert en och annan fått. Men jag är socialminister, jag var tidigare äldreminister, har jobbat med äldrepolitik väldigt länge och tillhör ett parti som under lång tid drivit rätten till heltid och att vi ska bli av med delade turer. Allt det där håller vi på och arbetar med. Jag tycker snarare att ett helt samhälle nu fått upp ögonen för att vi måste satsa på äldreomsorgen.